اورژانس ها یا مشکلات حین درمان ارتودنسی

320

منظور از اورژانس ها یا مشکلات حین درمان ارتودنسی چیست؟ چگونه مشکلات حین درمان ارتودنسی را برطرف نماییم؟ در صورت شکستن براکت یا نگین ارتودنسی چه کاری باید انجام دهیم؟ اگر سیم ارتودنسی خارج شد چگونه آن را درست کنیم؟

pixel