دستگاه اتوماتیک و نیمه توماتیک تولید فنس دستگاه گابیون بافی دستگاه توری فلزی

149
صنایع ماشین سازی تاجیک تولید کننده و سازنده پیشرفته ترین دستگاههای اتوماتیک و نیمه توماتیک تولید فنس در ایران دستگاه گابیون بافی + دستگاه توری فرنگی بافی + دستگاه توری مرغی بافی دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فنس + دستگاه تمام اتوماتیک تولید فنس + دستگاه گابیون دستگاه تولید توری فلزی ۱-مفتول مصرفی گالوانیزه گرم و یا سرد و یا PVC می باشد. ۲-سایز مفتول مصرفی ۱/۸۰ الی ۲/۲۰ می باشد. ۳-عرض ۲ متر و یا ۳ متر و طول 40 متر ۴-چشمه های گابیون به صورت شش ضلعی بوده و در اندازه های 10*12 , 10*8 , 8*6 , 5*8 تولید می شود.
pixel