طرح اکرام ایتام

318

در این ویدئو شما درباره طرح "اکرام ایتام" کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعات بیشتری را کسب می کنید.

masirekhedmat
masirekhedmat 1 دنبال کننده