کلیپ آتش نشانی آتش سوزی گسترده کارگاه مبل و جلوگیری از سرایت

1,301
آتش سوزی کارگاه مبل و جلوگیری بموقع از گسترش و سرایت به کارگاه های مجاور . شنبه 98/1/3
آتش نشانی 18 دنبال کننده
pixel