همکاری شرکت های دانش بنیان برای طراحی و تولید خودروهای برقی

78

شبکه یک- 20 شهریور 98- 14:00| معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و ایران خودرو همکاری شرکت های دانش بنیان برای طراحی و تولید خودروهای برقی را قطعی کردند. فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به حرکت های ایجاد شده در گروه خودروسازی ایران خودرو برای استفاده از دانشمندان و مهندسین جوان و خلاق کشور گفت: اجرای هرچه سریع تر تعهدات به مشتریان، سرمایه گذاری برای توسعه محصول و افزایش داخلی سازی قطعات از اولویت های کاری ایران خودرو است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده