جلسات شورای شهر یزد سفر به اکراین شهردار و رییس شورا وعدم موافقت اعضا

124
نامه شهردار یزد برای موافقت شورا برای برداشت هزینه بلیط و اقامت سفر به اوکراین شهردار و رییس شورا با مخالفت شدید مهندس شایق عضو شورا روبرو می شود و نهایت بدون موافقت شورا سفر انجام می شود
یزدفردا 6 دنبال کننده
pixel