نمایشگاه 4: رکود بازار مسکن تا لزوم تولید فضاهای عمومی!

3,218

ایمان برات وکیلی در یک گفتگوی چالشی با بابک شکوفی به لزوم توجه کمیته های معماری و شهرسازی به گسترش فضاهای عمومی در شهر پرداخت.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده