پدر خون دِه !

2,030
در دوران دیرین دیرین وی پدر خونده شده بود، مارچلو پر رو گشته و وی دستور میدهد خون او را در شیشه کنند
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel