ما معتقدیم همه امور متعلق به مردم است

90
90 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

متأسفانه در حکومت های غیر الهی، متن اکثر مذاکرات محرمانه تلقی شده و از دسترس مردم دور نگه داشته می شود ما معتقدیم همه امور متعلق به مردم است 14 مرداد / بافق