آموزش نمادگذاری علمی در فیزیک

599
در این ویدیو استاد محمد گلزاری به تدریس مبحث اندازه گیری و نمادگذاری علمی در فیزیک به زبان ساده می پردازد. www.poopakedu.ir
pixel