پروژه تشخیص و شناسایی چهره با OpenCV و پایتون

1,488

این ویدیو خروجی "پروژه تشخیص و شناسایی چهره با OpenCV و پایتون" می باشد که می توانید آن را از shop.ali110co.ir دانلود نمایید. در این پروژه از OpenCV و پایتون استفاده شده است. شامل دو مرحله آموزش و تست می باشد که در اینجا، روی تصاویر چهره بازیگران ساعد سهیلی و جواد عزتی پیاده سازی شده است. امیدواریم از دانلود این پروژه لذت ببرید. پایگاه تخصصی پیشرفت @ali110co_ir

pixel