آشنایی با TripWire ،ابزاری برای کشف نفوذ و مدیریت تغییر

562
ابزارهای مختلفی در کشف نفوذ مورد استفاده قرار میگیرند .TripWire یکی از مکمل کننده های هر SOC میباشد .پیاده سازی صحیح و تنظیم دقیق آن متضمن موفقیت است . راههای ارتباطی: کانال تلگرام roozbeh_learning@ و https://t.me/roozbeh_learning---وبلاگ های http://CISSP.blogfa.com و http://roozbeh-noroozi.blogfa.com آموزش بیشتر ، آموزش روزبه
pixel