مظفر مسافری پدر بوکس بندرانزلی

397

زنده یاد مظفر مسافری قهرمان و نفر اول بوکس ایران و آسیا در دهه‌های 0331 تا 0531 بود و نخستین قهرمانی تیمی تیم ملی بوکس ایران را در سال 0531 (1791 میلادی) به عنوان سر مربی در کارنامه خود دارد. او هم چنین به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس ایران در بازی‌های المپیک تابستانی 2791 مونیخ حضور داشته. بوکس انزلی در دوران مربیگری مسافری بیشترین تعداد قهرمانان ایران و آسیا و ارتش‌های جهان را داشت.

انزلی پرس
انزلی پرس 54 دنبال کننده