ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ثبت نام در سامانه سجام برای افراد حقوقی

43,679
سامانه سجام، سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان می باشد. فقط با یک بار ثبت نام در سامانه سجام به کلیه خدمات بازار سرمایه ایران دسترسی خواهید داشت. مراحل ثبت نام افراد حقوقی در این ویدئو نمایش داده شده است.
pixel