سخنرانی سمانه افتخاری در روبه راه: رو به راه خود باشیم!

565
سمانه افتخاری، کارشناس استقرار شرکت چارگون، سخنران رویداد رو به راه بود که مهر 1396 در تهران برگزار شد. عنوان سخنرانی وی، «رو به راه خود باشیم!» بود. - 20TA30.com
بیست تا سی 143 دنبال کننده
pixel