همایش Digital Transformation

136
همایش Digital Transformation که برای بار دوم در دانشگاه شریف برگزار شد با رویکرد پزشکی جهت دانش افزایی پزشکان محترم در زمینه Digital Marketing و افزایش نرخ جذب بیمار از طریق اینستاگرام و وب سایت و دیگر شبکه های اجتماع(تبلیغات آنلاین) می باشد
pixel