طبیعت گردی روستای صلیحاویّه

136
جمعه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۷ با همکاران ارجمند در کنار رودکارون و روستای سرسبز صلیحاویّه شهرستان شادگان بودیم. این قطعه بهشتی را به هم وطنان عزیز برای سفر پیشنهاد میدیم.
pixel