سیلمی عرب ابهاالقطر

390
390 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

*ABHA QATAR (*Marwan Al Shaqab × ZT Ludjkalba) ایستادن در مقابل سیلمی عالی و منحصر به فرد یک تجربه زندگی است و آن دسته از افرادی که فرصتی برای ایستادن در نزدیکی ابها قطر را داشتند این احساس را با اطمینان درک میکنند. این اسب عرب سمبل زیبایی است و عظمت وی ​​را نمی توان اندازه گرفت

pixel