آموزش تندخوانی-چگونه سرعت مطالعه خود را محاسبه کنیم.

6,766
مجید رشیدی،رتبه 1 کنکور سراسری در این ویدئو به شما آموزش میدهد که چگونه سرعت مطالعه خود را محاسبه کنید.آموزش تندخوانی و استفاده از آن یکی از پایه بسیار مهم برای رسیدن به موفقیت در تمامی جنبه هاست.امروزه تندخوانی یک مهارت کاربردی برای رسیدن به بسیاری از اهداف است. برای یادگیری بیشتر می توانید به آدرس yon.ir/eeJUv مراجعه کنید
pixel