آیگینیییی اوشحالم خوفی عجیجم

132

درسته تازه با هم آجو شدیم و قضیه رو هم نمی دونم اما باز دستت داعرم و خوش حالم که خوب شدی و تا عبد خوب بمونی ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ و از هرکی این ویدیو رو میبینه میخوام دعا کنن تا همه آجو هام خوب باشن

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
اوووووخی برووو بخواااب نفسمممم بوس ❤❤❤ بوسس❤❤❤ خودتو ناراحت نکن مراقب خودت باش شبت Kookmin خدانگهدار❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
:-( ببخشید این حرف ها رو به هر کی زدم قاطی کرددد میدونممم من دیگه اون آیگین قبلاً نیستم عوض شددم
?????Army kooky jemin .kimam where are you نه تو همونی ولی لدفا از این کارا نکن بوس روی لبات مس سگ خوابم مویاد اجازه هست آیا

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
چی عشقمم؟؟؟
?????Army kooky jemin .kimam where are you عجیج من میگم اینجوری با خودتون نکنین همه ما آدما لایق اشتباه کردنیم و این حق رو هم داریم که اشتباه کنمی اما تکرا نکینیم اینجوری نکن من اعصابم ضعییییییففهههههه

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
وقتی سرم خورد به لبه پله ها فقط صدای جیغ و فریاد بلند رو شنیدم بعد دیگه نفهمیدم چیشد بابام دکترم بود
?????Army kooky jemin .kimam where are you شک ندارم مامانت بوده

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
همین چند روز پیش هانیه خودشو با طناب دار زد درست نمیدونم همین دیروز بهوش اومد وفتی فهمیدن خودمو از روی پله های خونمون انداختم پایین
?????Army kooky jemin .kimam where are you اینجوری نکن به خدا منم نمی تونم ها سابقه اعصابم دارم اعصابم ضعیفه یه بارم حافظم رو تو تصادف از دست دادم اما برگشتم پس نکن

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
هعی ... من خیلی بقیه رو اذیت کردم خیلی همه از دستم ناراضی بودن همش تو خواب کابوس میدیدم من یه بار هانی رو فرستادم تو کما
?????Army kooky jemin .kimam where are you آخ ایبی نره همه اشتب میکنن منم بهت اینو بگم که منم یه زمانی نمی تونستم عصبانیتم رو بکنترم و سر همین می خواست پسر خاله ام رو خفه کنم ........از خودم خییییللللییییی متنفر بودم هستم وخواهم بود :)

❤...SWEET DREAM...❤

5 روز پیش
الهی قربونت برررررررررم صبح برات تقدیمی میگذارم جوجوی برفیممم مرسی که به فکررررمی عاشقتمم❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
?????Army kooky jemin .kimam where are you آخه مگه موشه یکی رو دس داشته باشی بلاش کاری نکنی چلا رفتی کما (خوبه ۱ماه دیگه ۱۴سالم میشه از ۲ساله ها هم بد تر میحرفم )
pixel