بسکتبال چهار طرفه

478
وجود چهار تابلو در چهار جهت، امکان تمرین همزمان چهار نفر را فراهم می کند و برای اهداف آموزشی یک انتخاب عالی می باشد. می توانید این محصول را هم در فضای سر پوشیده و هم در فضای باز مورد استفاده قرار دهید. با ما تماس بگیرید: 021-22708000 www.nsnco.com
pixel