جاری شدن سیل در قشم و قایق سواری در خیابان های بندرعباس

16,434

سیل شدید بخش هایی از قشم و بندرعباس را در برگرفته است.

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel