عواقب شناور بودن قیمت ها در بازار ماهی فروشان

275

قبمت های سر به فلک کشیده ماهی در بازار فروش

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده