آقاى رئيس جمهور؛ به گوش باشيد

376
پيشنهادات رئيس انجمن علمى بازاريابى ايران پرويز درگى به رئيس جمهور و هيأت دولت محترم مبنى بر كمك به بخش خصوصى براى توسعه رونق اقتصادى كشور
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel