پدیده‌ طبیعی نادر در استان فارس

545
تصاویری از نزدیک شدن‌ ابرهایی با رنگ سبز در شهر خنج استان فارس که موجب شگفتی مردم شد
pixel