امنیت سیستم های کنترل صنعتی(مصاحبه)(محور: محرمانگی)

764
سخنرانی چالشهای امنیتی در سامانه های سایبر-فیزیکی (با محوریت تحلیل جریان اطلاعات در خطوط لوله نفت و گاز) در کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی با حضور مدیران، متولیان و متخصصین ICS مربوطه برگزار گردید و مورد استقبال مطلوبی در این کنفرانس و فضای مجازی قرار گرفت. توضیحات بیشتر و پرسش و پاسخهای انجام شده: https://goo.gl/4YsfUC
pixel