الکساندر مقدونی دروغ بزرگ تاریخ بشر | اسکندر تاریخ ایران الکساندر مقدونی نیست

1,158
پاینده ایران 10 دنبال‌ کننده
1,158 بازدید
اشتراک گذاری
الکساندر مقدونی بت فروریخته ، اسکندر مقدونی دروغی به بزرگی تاریخ بشر ؛ چند تن از پژوهشگران ایرانی، ماجرای حمله ی الکساندر مقدونی به ایران را به چالش کشیده اند. پژوهشگرانی چون: امیر مهدی بدیع در کتاب یونانیان و بربره، اصلان غفاری: در کتاب «قصه ی سکندر و دارا ، احمد حامی: در کتاب سفر جنگی اسکندر مقدونی به درون ایران و هندوستان بزرگترین دروغ تاریخ است، پوران فرخزاد» در کتاب «کارنامه ی به دروغ. در این کتاب به بررسی این جعلیات از دیدگاه تاریخی و سیری در تحقیقات انجام شده می پردازد.
pixel