اعترافات شنیدنی سارق 70 میلیاردی

277
277 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

به نظر شما چه مجازاتی برای این سارق باید در نظر بگیرن؟