قدرت جهانی

390

به گزارش هاتسن یکی از معتبرترین مؤسسات جمهوری¬خواه آمریکا ایران به عنوان هفتمین کشور قدرتمند جهان بعد از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، روسیه و هند معرفی شده و به طور کلی با توجه به گزارش نشریات و روزنامه¬های معتبر جهانی ایران همواره بین 10 یا 15 کشور قدرتمند جهان علی¬رغم تحریم¬های شدید بعد از انقلاب قرار دارد.