آموزش درس اصول رباتیکز (رباتیک) ، جلسه چهارم ، بخش دوم

48
این محتوی، بخش دوم از جلسه چهارم درس اصول رباتیکز مقطع کارشناسی می باشد. در این بخش به موضوع ماتریس انتقال همگن پرداخته و مثالهایی از دوران، انتقال و اهمیت موضوع توالی دوران و انتقال ها ارائه می شود.
Akushide 20 دنبال کننده
pixel