ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آخرین جلسه دوره تخصصی ISTDP | علی نیک سرشت روان شناس

32
روان درمانی یه پروسه فوق‌العاده ویژه‌‌ است که تعیین‌کننده ترین موضوع در موردش، رویکرد درمانی درمانگر‌‌ ه! فرق روان درمانی و عمه درمانی، رویکرد درمانیه یک روانشناس ‌ه! هر چقدر این رویکرد عمیق‌تر باشه، پروسه درمان هم تاثیرگذار تره، من افتخار این رو داشتم، تا یک رویکرد درمانی فوق‌العاده عمیق رو با یه استاد درجه یک یاد بگیرم این ویدیو مربوط به آخرین روز از دوره تخصصی این کارگاه‌ه ...
pixel