ثمرات مصلحت اندیشی علماء سوء و فقهاء دنیاطلب یهود و نصاری و بکریه و عمریه

282

نقش روحانیون کلیسا در قرون وسطی چه بود؟ | توسعه روز افزون ظلم و جور و فساد و افساد و قتل و ترور و غارت و تجاوز به نوامیس مردم از جمله ثمرات شوم مصلحت اندیشی علماء سوء و فقهاء دنیاطلب یهود و نصاری و بکریه و عمریه و به تبع آنها برخی از دلدادگان به فرهنگ غرب و علاقه مندان به تجدید حکومت های بنی عباس و بنی امیه و برخی از مدعیان دروغین تشیع است.