زیبا سازی پله های خیابان ولیعصر تهران

455

برنامه زیبا سازی پله های خیابان ولیعصر تهران ( روبروی پارک ساعی) به مناسبت فرارسیدن نوروز بنا به سفارش شهرداری توسط گروه دانشجویی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو( ساوه ) و زیر نظر سرکار خانم کشاورزی