بیمه پول خسارت آتش سوزی رو چند وقته پرداخت میکنه؟

8

برای دریافت خسارت آتش سوزی بعضی اقدامات خیلی مهم است که اگر آن ها را انجام ندهید ممکن است در دریافت خسارت دچار مشکل شوید. در این سری ویدیو ها به سوالات رایج در خصوص بیمه پاسخ میدهیم In1min در یک دقیقه