جاروی هواکار- مکنده صنعتی محوطه- وکیوم قدرتمند صنعتی

170
170 بازدید
اشتراک گذاری
جارو برقی هوا کارسه فاز، وکیوم صنعتی است که برای تمیز کردن کارخانه ها، مکش همزمان اب و خاک و تمیز کردن زمین کاربرد دارد. از این مکنده صنعتی دائم کار برای نظافت صنعتی کارگاه های بزرگ، جمع اوری زباله و ضایعات کارخانه ها و.... استفاده میشود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com
pixel