مقایسه ی انقلاب اسلامی با انقلاب کبیر فرانسه

782
... 20 دنبال‌ کننده

مقایسه ی انقلاب اسلامی با انقلاب کبیر فرانسه و دیگر انقلاب های صورت گرفته در تاریخ کشور های مختلف از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

... 20 دنبال کننده
pixel