8-1-نحوه ایجاد روت استاتیک در روترهای سیسکو Static Route

55

این جلسه نحوه trace route کردن شبکه ها در روترها سیسکو بررسی شده و چگونگی تعریف route های استاتیک در روترهای سیسکو بیان می شود

زنده
نوانمایش صورتهای تاریک
pixel