هان مو دو- پیشرفته ترین فنون قفل مفصل و دفاع شخصی

429
اجرای تکنیک های قفل مفصل و دفاع شخصی توسط گرند مستر امین علوی تبار، مستر استان فارس
روزهای نارنجی
%79
کارگردان: آرش لاهوتی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
روزهای نارنجی
pixel