آزمایش یونگ و نظریه جهان های موازی

4,027

آزمایش یونگ (یا آزمایش دوشکاف) دنیای علم را با پرسش بزرگی مواجه کرده است: آیا آن چه ما تاکنون از واقعیت وجودی خودمان دانسته ایم معتبر است؟ شاید نظریه ی کوانتوم درنهایت موفق به کشف پاسخ این سؤال شود، اما چگونه؟ فیسبوک: https://facebook.com/chronosir توییتر: https://twitter.com/ChronosFarsi تلگرام: https://t.me/chronosfarsi حمایت مالی: https://www.patreon.com/chronosir

کرونوس
کرونوس 90 دنبال کننده