ریاضی نهم ، فصل پنجم ، درس 3 : تجزیه عبارت های جبری (2 )

239

در این فیلم به تجزیه عبارت های جبری با استفاده از اتحاد مربع دو جمله ای ، به همراه مثال می پردازیم .در بخش های بعدی به تجزیه با استفاده از دیگر اتحادها خواهیم پرداخت . با دریافت دوره کامل آموزش ریاضی نهم ، در طول سال تحصیلی جهت رفع اشکال مستقیم با مدرس دوره با شماره 09903331455 در تماس باشید .

pixel