انتخابات ریاست جمهوری 96

246

حضور پر شور مردم بهبهان در ستاد مرکزی شهرستان بهبهان دکتر حسن روحانی