جشن آغاز سال تحصیلی

320

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.