ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نیمه رسانای نوع n و p ( فیلم) - افزودن ناخالصی به نیمه هادی ها

2,631
در این ویدیو در مورد نیمه رسانای نوع n و p صحبت کرده و انواع مواد را به لحاظ رسانش بررسی کرده و مفهوم افزودن ناخالصی را شرح داده ایم و در مورد حامل های بار توضیحات لازم را ارائه کرده ایم. برای بحث بیشتر و نکات تکمیلی به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.koobdar.ir/electronics/n_type-p_type-semiconductor
pixel