ابوالقاسم طالبی و آمریکا و انگلیس و زیباکلام

2,291
ابوالقاسم طالبی از آمریکا و انگلیس و روشنفکرنماهای مدافع لیبرالیسم می گوید
انصاف 60 دنبال کننده
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel