کلیپ افتتاحیه نشست شبکه سازی اینوتکس 2016

361

در سومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (اینوتکس 2016) نشست بین المللی شبکه سازی فناوری با حضور اساتید داخلی و خارجی این حوزه آغاز به کار کرد. 4 خرداد 95