مهدی سیاح نیا - بخش دوم از وبینار استخدام

224

رزومه پنهان (ردپای دیجیتال) چیست؟ چگونه مواردی خارج از رزومه فرد را کشف کنیم بخشی از محصول آموزشی 21 راهکار برای بهبود فرآیند جذب و استخدام برای تهیه این محصول آموزشی به سایت یک باور مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید 1bavar.com --------- 02144372871