کیمیایی از احمدرضا احمدی چه می گوید؟

298

مستند" وقت خوب مصائب" روایتی از زندگی هنری «احمدرضا احمدی» شاعری که هم در حوزه ی کودک و نوجوان فعال بوده، هم مجموعه اشعار پرطرفداری برای بزرگسالان دارد. او در نوجوانی و تحت تاثیر یکی از معلمانش به ادبیات علاقمند شده و از مدرسه ی دارالفنون دیپلم ادبی دارد.همچنین در این مستند به مصاحبه با شخصیت های مطرح سینما و هنر، درباره روحیه هنری و شخصی ایشان پرداخته است. http://cmmt.ir/565