نزول اول قرآن کریم

306
306 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سخنرانی حضرت آیة الله سید حسن ابطحی موضوع: نزول اول قرآن كریم. تاریخ سخنرانی: شب ٢٣ رمضان سال ١٤٢٦قمری. ١٣٨٤.٨.٤ مكان: حسینیه جمكران