ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

گفتگوی خبرگزاری صنایع با معاون مدیریت امور فنی و برنامه‌ریزی تولید ذوب ‌آهن

117
معاون مدیریت امور فنی و برنامه‌ریزی تولید شرکت ذوب ‌آهن اصفهان ضمن تشریح اقدامات شرکت متبوع خود در حوزه بومی‌سازی، از تولید ریل ملی در تیپ‌های مختلف و بومی‌سازی دریچه کشویی پاتیل در سال آینده خبر داد.
pixel