خاکبرداری گود در مناطق ساحلی:

33
OmranGeotechnic.ir
OmranGeotechnic.ir 86 دنبال‌ کننده
33 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

با توجه به بالا بودن سطح آب زیر زمینی در مناطق ساحلی و ریزشی بودن دیواره، در حین احداث گود نیاز به زهکشی آب و خشک کردن خاک برای سهولت خاکبرداری و سرعت در عملیات گود می باشد. برای امکان ساختن این امر، پس از پایدار کردن دیواره، با توجه به شرایط خاکبرداری انجام می شود در خاکبرداری خاک زیر سطح آب، چاهک های عمودی را برای آبکشی اجرا و برای تسریع در خارج کردن آب، از کول گذاری در وسط زمین نیز استفاده شود.

OmranGeotechnic.ir
OmranGeotechnic.ir 86 دنبال کننده